/ Nowości / Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II

Według materiałów ogólnoukraińskiego sondażu badania opinii publicznej, przeprowadzonego w lutym – kwietniu br., odnośnie wizyty Papieża na Ukrainie, ludność Ukrainy w większości pozytywnie ustosunkowuje się do planowanej wizyty. Pracownik Centrum Socjalnych i Marketingowych Badań (CSiMB) Ołeksander Stegnij na konferencji prasowej podał wyniki sondaży na temat: „Twój stosunek do planowanej wizyty Papieża Jana Pawła II na Ukrainie”.
Oto one:
44% - pozytywny
4% - negatywny
23% - obojętny
16% - nic nie wiem o tej wizycie
14% - nie mam zdania na ten temat28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of Ukraine

   Jak widać z wyników przeprowadzonych ogólnonarodowych sondaży duża część ukraińskiego społeczeństwa ma pozytywny stosunek do planowanej wizyty Papieża Jana Pawła II na Ukrainie. Uwzględniając wyniki badań socjologowie wysuwają wniosek, że kampania przeciwko tej wizycie „ma jednoznaczny polityczny charakter i nie posiada zdecydowanego poparcia wśród ukraińskiego społeczeństwa”

  Kolejny sondaż dotyczył pytania:”Jaki wpływ może odnieść wizyta Papieża Jana Pawła II na Ukrainie.”

  Każdy piąty pytany w lutowo-kwietniowym sondażu, sądzi, że ta wizyta istotnie wpłynie na polepszenie stosunku do Ukrainy na międzynarodowej arenie. Oprócz tego, według sondażu, 17% respondentów uważa, że wizyta będzie sprzyjała odrodzeniu zasad chrześcijańskich w społeczeństwie.

  Opinie sceptyków są takie:

  6% - wizyta może doprowadzić do zaostrzenia stosunków między prawosławnymi i katolikami; wizyta jest niecelowa, gdyż większa część wiernych na Ukrainie – to prawosławni.

  4% - ta wizyta jest częścią planu, mającego na celu poszerzenie wpływu katolicyzmu na świecie.

  2% - wizyta może spowodować pogorszenie stosunków z Rosją.

  Jak widać z sondaży, w obydwu przypadkach przeważa pozytywny stosunek do wizyty Papieża, natomiast znikomy procent odpowiedzi sceptycznych jest nieznaczny. Współczesnemu społeczeństwu ukraińskiemu faktycznie obca jest fobia katolicyzmu czy uniactwa, dlatego pomówienie o prozelityzm katolicki nie ma istotnych szans na oddźwięk w społeczeństwie.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.