/ Nowości / Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary

Lwów, 25 kwietnia 2001r.: 24 kwietnia w obecności Jego Świętobliwości Papieża Jana Pawła II w Watykanie ogłoszono dekrety męczeństwa 52 sług Bożych, heroiczności cnót i doznanych cudów za ich wstawiennictwem. Dekret dotyczył 29 słóg Bożych Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi i 1 przedstawiciela Rzymsko-Katolickiego Kościoła, który zmarł we Lwowie.


17.05.2001 (10:39) // Religious Information Service of Ukraine
Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary

   Dekretem w Watykanie została stwierdzona męczeńska śmierć wszystkich 27 kandydatów archidiecezjalnego procesu, który zakończył swoją pracę we Lwowie 2 marca 2001r. Przekazane ze Lwowa dokumenty, dotyczące sług Bożych, zawierały życiorys, świadectwo o męczeńskiej śmierci i teologiczną analizę ich prac (jeśli takie były).

  Uznano męczeńską śmierć sługi Bożego biskupa Mykołaja Czernieckiego (na fotografii) i jego 25 współbraci: biskupów, księży diecezjalnych, zakonnic, zakonników i jednego świeckiego parafianina. Wszyscy oni ponieśli śmierć męczeńską z powodu nienawiści do wiary w epoce komunistycznych prześladowań na Ukrainie w latach 1935-1973. Uznano też za męczennika ojca Emiliana Kowcza, który zginął w obozie koncentracyjnym w Majdanku (Polska).

  Oddzielnym dekretem została ogłoszona męczeńska śmierć sługi Bożego Teodora Romży, biskupa, który został zabity w 1947r. w Mukaczewie. Inny dekret uznał prawdziwość cudu, który miał miejsce za wstawiennictwem Wielebnego ojca Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela rzymskokatolickiego zgromadzenia św. Józefa, zmarłego 1 stycznia 1920r. we Lwowie, a także cudu, który miał miejsce za wstawiennictwem błogosławionej siostry Josafaty Gordaszewskiej, współzałożycielki zgromadzenia Sióstr Służebniczek Przenajświętszej Marii Panny, urodzonej we Lwowie w 1869r. i zmarłej w Krystynopolu (dzisiaj Czerwonogradzie) w 1919r.

  Na uroczystościach byli obecni: Głowa Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi Błogosławiony Lubomyr, prokurator Ukraińskiej Grecko-katolickiej Cerkwi w Rzymie Władyka Iwan Choma, msg Roberto Sarno, Przedstawiciele Kongregacji do Spraw Świętych w lwowskim archidiecezjalnym procesie, siostra generalna sióstr służebniczek [Dżenni Sołuk] i inni.

  „Kogoś może to zdziwić, że w czasach, kiedy Ukraina wstępuje w epokę pokojowej rozbudowy swojego społeczeństwa, Cerkiew ogłasza całą plejadę męczenników, którzy mogą przypomnieć o czasach społecznych kataklizmów i oporu” – mówi ojciec dyrektor Mychajło Kwiatkowski, delegat biskupi w archdiecezjalnym procesie badania dowodów męczeństwa męczenników. Ale, jak mi się wydaje, w tym ogłoszeniu jest głęboka papieska wizja współczesnego stanu Kościoła Chrystusa w świecie. Nie bez słuszności, mówił Ojciec Święty o męczeństwie do ludzi młodych, którzy zebrali się na Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie w minionym roku. Dla Kościoła nie jest tak istotne trwanie w pokoju, jak gotowość jego członków dawania bohaterskiego świadectwa o swojej wierze aż do męczeństwa. Męczeństwo ukraińskich chrześcijan nie dotyczy tylko Ukraińców, ale całego Kościoła Chrystusowego, członkowie którego i w czasach dzisiejszych w wielu krajach doznają tortur i prześladowań. Świadectwo męczeństwa ukraińskich chrześcijan jest jasnym punktem w historii, które zdaje i dzisiaj egzamin przed nowymi wezwaniami czasu.”

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.