/ Nowości / Ikona dar dla Papieża:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Ikona dar dla Papieża

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty na Ukrainie mer Lwowa Pan Wasyl Kujbida podaruje ikonę Matki Boskiej Popeliwskiej (XVIw.). 15 lutego br. odbyło się uroczyste przekazanie ikony Lwowskiej Radzie Miejskiej.


17.05.2001 (10:02) // Religious Information Service of Ukraine
Ikona dar dla Papieża

   Ikona bizantyjska, pochodząca z XVIw. z okresu powstania Unii Brzeskiej, pochodzi ze wsi Popeli w powiecie drohobyckim, województwa lwowskiego. Dzięki staraniom Deputowanego do Rady Najwyższej Pana T. Stećkiwa pokryto koszty restauracji ikony Matki Boskiej Popeliwskiej.

  Ojciec Sebastian (Dmytruch), studyta, zwrócił uwagę na symbolikę ikony. Ona przetrwała niezniszczona ciężkie czasy prześladowań, tak jak i Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew. Oblicze Matki Boskiej z ikony , które wyraźnie zachowało się, jest znakiem niezniszczalności Chrystusowego Kościoła.

  Oprócz ikony, Papieżowi zostanie podarowana także zrekonstruowana kopia, jako znak odrodzonej młodości Grecko-Katolickiej Cerkwi w jedności z Powszechnym Kościołem. Jak zaznaczył ojciec Sebastian: ”Powinniśmy być świadomi tego, że darując to piękne dzieło Powszechnemu Kościołowi w osobie Ojca Świętego prezentujemy całemu światu duchowe wartości Ukrainy.”

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.