/ Nowości / Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża

Z inicjatywy Komisji do Spraw Katechizacji przy Kurii Głowy Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi, w ramach przygotowań przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II, odbędzie się konkurs współczesnej religijnej piosenki „Piosenka serca”
Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie podczas wizyty Papieża we Lwowie.21.05.2001 (16:21) // RISU
Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża

   Celem akcji jest spopularyzowanie współczesnej muzyczno-religijnej twórczości wśród młodzieży, prezentacja artystycznego dorobku wykonawców i podtrzymanie twórczej działalności młodzieży.

  Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat. Na przegląd, do końca kwietnia, zainteresowani powinni przesłać taśmę z nagraniem, a także teksty swoich piosenek. Na początku czerwca odbędzie się finałowy etap konkursu.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.