/ Nowości / Lwów w przededniu wizyty:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Lwów w przededniu wizyty

Lwowskie Muzeum historii religii, jedyny obiekt takiego rodzaju na Ukrainie, przygotowuje cały cykl akcji, poświęconych przyjazdowi Papieża Jana Pawła II. Według doniesień agencjii informacyjnej „Lwiwśki nowyny” podczas międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom z historii religii, tradycyjnie odbywającej się w maju, zaplanowano spotkanie „okrągłego stołu” do udziału w którym zostali zaproszeni Wielce Błogosławiony Lubomyr kardynał Huzar, arcybiskup większy Lwowa Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego, Przewodniczący Episkopatu Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie Jego Eminencja Marian kardynał Jaworski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego.


17.05.2001 (09:58) // Religious Information Service of Ukraine
Lwów w przededniu wizyty

   W związku z wizytą Papieża będą zorganizowane wystawy. W Kijowie zostanie otwarta wystawa, prezentująca mn. innymi osobiste rzeczy Jana Pawła II, przechowywane w zbiorach muzeum.

  22 czerwca zostanie otwarta wystawa ikon XVII-XIX wieku, ukraińskiej rzeźby i starodruków.

  Czynne są już dwie wystawy:”Andrej Szeptycki - ukraiński Mojżesz” i „Klemens Szeptycki – męczennik za wiarę”

  Zakon Studytów planuje przeprowadzenie wspólnej konferencjii poświęconej 50-rocznicy pamięci archimandryty Studytów – ojca Klemensa Szeptyckiego. Muzeum historii religii planuje wydanie specjalnego numeru gazety „Muzeum”, poświęconego ekumenicznej działalności Papieża Jana Pawła II.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.