/ Cerkiew na Ukrainie / Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Cerkiew na Ukrainie

Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku
Cerkiew Prawosławna na Ukrainie
Kościoły Katolickie na Ukrainie
Czas katakombnej działności Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej
Zarysy historii chrześcijaństwa na Ukrainie
Ukraińscy wyznawcy wiary
Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku


Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku

Ponad 97% zarejestrowanych na dzień dzisiejszy ugrupowań religijnych na Ukrainie – to wspólnoty chrześcijańskie. Prawie połowa z nich to prawosławni. Drugą połowę w równych częściach można podzielić na katolików i protestantów. Zgodnie z prawodawstwem państwowym do kategorii „tradycyjnych Cerkwi” należą trzy główne podmioty prawosławnych jurysdykcji i Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew.

W XXI wieku na Ukrainie mieszkają także wyznawcy judaizmu, muzułmanie i przedstawiciele innych wyznań.


Na Ukrainie istnieją trzy podmioty prawosławnej jurysdykcji :

  • Ukraińska Prawosławna Cerkiew – Moskiewskiego Patriarchatu  liczy 9049 wspólnot ,większość z nich zamieszkuje centralną i południowo-wschodnią część Ukrainy.
  • Ukraińska Prawosławna Cerkiew – Kijowskiego Patriarchatu   liczy 2781 wspólnot, z których jedna trzecia zamieszkuje centralną część i prawie 10% południowo-wschodnią część Ukrainy.
  • Ukraińska Autokefaliczna Prawosławna Cerkiew   liczy 1015 wspólnot, z których 80 % jest na Zachodniej Ukrainie

Na dzień dzisiejszy na Ukrainie istnieją trzy katolickie Cerkwie:

  • Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew   liczy 3317 wspólnot, większa część z nich jest na Zachodniej Ukrainie
  • Rzymsko-Katolicki Kościół   liczy 807 wspólnot, więcej niż połowa z nich znajduje się w centralnych rejonach Ukrainy.
  • Ormiańsko-Katolicki Kościół  posiada jedną wspólnotę we Lwowie

Część wiernych należy do Kościoła Protestanckiego i wspólnot Kościelnych innych religijnych formacji, mn. innymi nietradycyjnych i nowożytnych religijnych ruchów. Ilość tych wspólnot  i wiernych dynamicznie wzrasta. Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.