/ Nowości / Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego

Z okazji przyjazdu Ojca Świętego na Ukrainę Chrześcijańsko-Społeczny Klub im.O.Barwińskiego poszerza zakres swojej ekumenicznej działalności i zaprasza inne organizacje i towarzystwa do współpracy.


17.05.2001 (09:59) // Religious Information Service of Ukraine

   Prewodniczący klubu Mykoła Chmilowskyj zaznaczył, że głównym celem wszystkich zaplanowanych akcji klubu jest wypracowanie pozytywnego stosunku do planowanej wizyty Jana Pawła II wśród mieszkańców Lwowa i województwa lwowskiego nie tylko katolickiej, ale również prawosławnej i ewangelickiej.

  Klub planuje swoje spotkania poświęcić omówieniu wizyty Papieża i zaprosić na nie ludzi, którzy mieli możliwość osobiście kiedykolwiek zetknąć się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i podzielić się swoimi wrażeniami. Uwieńczeniem tych spotkań ma być album „Ukraińcy opowiadają o Papieżu”

  Mykoła Chmilowskyj zaznaczył też, że klub planuje spotkania młodzieży ze znanymi przedstawicielami duchowieństwa i religioznawcami pod hasłem:”Ojciec Święty Jan Paweł II jako duchowny lider, pasterz i człowiek”. Celem tych spotkań ma być zapoznanie ukraińskiej młodzieży z życiem i działalnością Papieża, znaczeniem jego wizyty na Ukrainie. Dzieciom zostanie zaproponowane przedstawienie swojego stosunku do wizyty w pracach artystycznych, a młodzieży napisanie eseju na temat:”Czego oczekuję od wizyty Ojca Świętego”.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.