/ Nowości / Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie

Komitet cerkiewny, przygotowujący wizytę Papieża Jana Pawła II na Ukrainie, zatwierdził emblemat, autorami, którego są Andrij Hreczyła i Witold Jermołowicz.


17.05.2001 (10:05) // Religious Information Service of Ukraine
Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie

   Rozpatrzono wiele projektów emblematów papieskiej wizyty Ojca Świętego i wybrano jedynie dwa : projekt Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych i wspólny projekt A. Hreczyła i W. Jermołowicza. Ostatni został uznany za najbardziej udany. Emblemat został zatwierdzony przez Głowę Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi Lubomyra kardynała Huzara i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymsko-Katolickiego Kościoła na Ukrainie Mariana kardynała Jaworskiego.

  Logo zawiera minimalną ilość środków dla przedstawienia treści symbolu: został wpisany w dwa koła herb Papieża Jana Pawła II, kontury Ukrainy, hasło wizyty „Chrystus – droga, prawda i życie”. Udanie zostały połączene barwy Ukrainy (niebieskie i żółte) i Watykanu (białe i żółte). Myślą przewodnią autorów emblematu było ukazanie otwartości ukraińskiego społeczeństwa na dialog ze Stolicą Apostolską.

  Symbolicznym jest to, że autorami zatwierdzonego projektu jest grekokatolik i rzymokatolik. Andrij Hreczyło jest prezesem Ukraińskiego Towarzystwa Heraldycznego i autorem herbów Lwowskiej Archidiecezji i Stryjskiej Diecezji Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi, małego państwowego herbu Ukrainy, herbów wielu miast Ukrainy.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.