/ Nowości / Ostatnie wiadomości:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej!

Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej!  Dalej »»

22.06.2001 (14:32) // Religious Information Service of Ukraine


Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi

Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi
Rozwój każdego obywatelskiego społeczeństwa oprócz wielu bardzo ważnych aspektów rozwoju przewiduje także stworzenie takich samych wszechstronnych możliwości rozwoju osobom niepełnosprawnym. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich wiernych. Spotkanie z Ojcem Świętym, wspólna modlitwa, błogosławieństwo dodadzą nadziei i pewności w życiu codziennym wszystkim ludziom, także i niepełnosprawnym.  Dalej »»


28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of UkraineBadania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II

Według materiałów ogólnoukraińskiego sondażu badania opinii publicznej, przeprowadzonego w lutym – kwietniu br., odnośnie wizyty Papieża na Ukrainie, ludność Ukrainy w większości pozytywnie ustosunkowuje się do planowanej wizyty. Pracownik Centrum Socjalnych i Marketingowych Badań (CSiMB) Ołeksander Stegnij na konferencji prasowej podał wyniki sondaży na temat: „Twój stosunek do planowanej wizyty Papieża Jana Pawła II na Ukrainie”.
Oto one:
44% - pozytywny
4% - negatywny
23% - obojętny
16% - nic nie wiem o tej wizycie
14% - nie mam zdania na ten temat  Dalej »»


28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of Ukraine650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą

650 księży będzie celebrować Mszę Świętą wspólnie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Kijowie  Dalej »»


28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of UkrainePremiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego

Opera „Mojżesz” otrzymała oficjalne błogosławieństwo Papieża. Ta unikalna opera (muzyka Myrosław Skoryk, libretto Bohdan Stelmach) została napisana według poematu I. Franki pod tym samym tytułem. Premiera odbędzie się z okazji przyjazdu Ojca Świętego w Lwowskim Teatrze Opery i Baletu im. Sołomiji Kruszelnićkoji 24-27 czerwca 2001r.  Dalej »»


28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of UkraineUkraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary

Lwów, 25 kwietnia 2001r.: 24 kwietnia w obecności Jego Świętobliwości Papieża Jana Pawła II w Watykanie ogłoszono dekrety męczeństwa 52 sług Bożych, heroiczności cnót i doznanych cudów za ich wstawiennictwem. Dekret dotyczył 29 słóg Bożych Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi i 1 przedstawiciela Rzymsko-Katolickiego Kościoła, który zmarł we Lwowie.  Dalej »»


17.05.2001 (10:39) // Religious Information Service of UkraineOdpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana)

26 kwietnia w Watykanie został ogłoszony tekst listu, który nadesłał Ojciec Święty Jan Paweł II w odpowiedzi na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra Sabodana . W liście mn. innymi Ojciec Święty zaznaczył: „Aby podkreślić pragnienie jedności, szczerze chciałbym spotkać się z Wami, Dostojny Bracie, aby przez braterski uścisk osobiście okazać Wam miłość, jaką żywię do Was i do wszystkich wiernych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi”.  Dalej »»


17.05.2001 (10:38) // Religious Information Service of UkraineZatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie

Komitet cerkiewny, przygotowujący wizytę Papieża Jana Pawła II na Ukrainie, zatwierdził emblemat, autorami, którego są Andrij Hreczyła i Witold Jermołowicz.  Dalej »»


17.05.2001 (10:05) // Religious Information Service of UkraineKonkurs piosenki z okazji wizyty Papieża Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża

Z inicjatywy Komisji do Spraw Katechizacji przy Kurii Głowy Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi, w ramach przygotowań przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II, odbędzie się konkurs współczesnej religijnej piosenki „Piosenka serca”
Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie podczas wizyty Papieża we Lwowie.  Dalej »»


21.05.2001 (16:21) // RISUCaritas Ukrainy pomaga powodzianom Caritas Ukrainy pomaga powodzianom

Katastrofalna powódź znów nawiedziła zakarpackie województwo. Caritas Ukrainy pośpieszyła z pomocą powodzianom.
4-6 marca na Zakarpaciu spadło około 30-70 mm wody na 1 m. Poziom wody w wielu rzekach podniósł się o 5-6 metrów, w rezultacie czego zostały zatopione pola i uległa zniszczeniu znaczna ilość budynków.
Trzeba było ewakuować tysiące osób. Ci, którzy nie zdążyli ewakuować się w porę, musieli czekać na pomoc na drzewach i dachach budynków. Nawet żołnierze, uczestniczący w ewakuacji ludności, nieraz zmuszeni byli do siedzenia na drzewach.  Dalej »»


21.05.2001 (16:20) // RISUIkona dar dla Papieża Ikona dar dla Papieża

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty na Ukrainie mer Lwowa Pan Wasyl Kujbida podaruje ikonę Matki Boskiej Popeliwskiej (XVIw.). 15 lutego br. odbyło się uroczyste przekazanie ikony Lwowskiej Radzie Miejskiej.  Dalej »»


17.05.2001 (10:02) // Religious Information Service of UkraineOdbudowa z pomocą świętych Odbudowa z pomocą świętych

2 marca 2001r. był zakończony archidiecezjalny proces beatyfikacyjny 27 męczenników Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi podczas ceremonii, która odbyła się w Soborze św. Jura we Lwowie. Dokumenty, świadczące o heroiczności cnót biskupów, księży i osób świeckich zostały przekazane Kongregacji do Spraw Świętych w Rzymie. Oczekuje się, że podczas wizyty Papieża Jana Pawła II na Ukrainie, męczennicy Cerkwi zostaną beatyfikowani.  Dalej »»


21.05.2001 (16:18) // RISUIkona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę.

Od 10 marca do 26 czerwca br. trwała będzie pielgrzymka ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi „Stolicy Mądrości” na Ukrainie. Poświęcona jest ona wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II. Autorem ikony jest profesor Instytutu Wschodniego w Rzymie – Iwan Rupnik.  Dalej »»


17.05.2001 (10:01) // Religious Information Service of UkrainePrzygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego

Z okazji przyjazdu Ojca Świętego na Ukrainę Chrześcijańsko-Społeczny Klub im.O.Barwińskiego poszerza zakres swojej ekumenicznej działalności i zaprasza inne organizacje i towarzystwa do współpracy.  Dalej »»


17.05.2001 (09:59) // Religious Information Service of UkraineLwów w przededniu wizyty Lwów w przededniu wizyty

Lwowskie Muzeum historii religii, jedyny obiekt takiego rodzaju na Ukrainie, przygotowuje cały cykl akcji, poświęconych przyjazdowi Papieża Jana Pawła II. Według doniesień agencjii informacyjnej „Lwiwśki nowyny” podczas międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom z historii religii, tradycyjnie odbywającej się w maju, zaplanowano spotkanie „okrągłego stołu” do udziału w którym zostali zaproszeni Wielce Błogosławiony Lubomyr kardynał Huzar, arcybiskup większy Lwowa Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego, Przewodniczący Episkopatu Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie Jego Eminencja Marian kardynał Jaworski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego.  Dalej »»


17.05.2001 (09:58) // Religious Information Service of UkraineLwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego

W dniach 25-27 czerwca br. spodziewane jest przybycie do Lwowa około dwóch milionów pielgrzymów. Lwowianie zwrócili się z prośbą o pomoc w organizacji wizyty do polskich kolegów, posiadających znaczne doświadczenie w organizacji takich imprez.  Dalej »»


17.05.2001 (09:51) // Religious Information Service of Ukraine
 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.