/ Nowości / Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi

Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi
Rozwój każdego obywatelskiego społeczeństwa oprócz wielu bardzo ważnych aspektów rozwoju przewiduje także stworzenie takich samych wszechstronnych możliwości rozwoju osobom niepełnosprawnym. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich wiernych. Spotkanie z Ojcem Świętym, wspólna modlitwa, błogosławieństwo dodadzą nadziei i pewności w życiu codziennym wszystkim ludziom, także i niepełnosprawnym.28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of Ukraine

   Społeczne organizacje Lwowa przyłożyły maksimum wysiłku aby ludzie niepełnosprawni mogli uczestniczyć we Mszy św. podczas wizyty Ojca Świętego, która odbędzie się 27 czerwca br. na hipodromie we Lwowie, wspólnie ze wszystkimi wiernymi. Wynikiem współpracy z Kościelnym Komitetem Koordynacyjnym jest zorganizowanie specjalnego sektora dla osób niepełnosprawnych. Koordynuje te prace Maltańska Służba Pomocy. Caritas lwowska także organizuje udział we Mszy św. 100 osób na wózkach inwalidzkich.

  Zorganizowanie specjalnego sektora pozwoli tym ludziom wziąć udział we Mszy św. na równi z pozostałymi uczestnikami tego wielkiego święta. Przewiduje się, że we Mszy św. uczestniczyć będzie ponad 700 osób niepełnosprawnych. I napewno swoim udziałem jeszcze raz przypomną społeczeństwu i władzom o swoim istnieniu i swoich problemach.

  W danym przypadku wynikają też pewne problemy. Trzeba rozwiązać kwestię dojazdu danych osób do miejsca wspólnej modlitwy, specjalnych bio-toalet i dostaw wody.

  Zostały zebrane informacje i podane spisy osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, chcących uczestniczyć we Mszy św. Każdego tygodnia odbywają się konferencje wszystkich organizacji przygotowujących spotkanie , na których rozpatruje się i uzgadnia sprawy transportu, opieki lekarskiej i obsługi sanitarnej.

  Do wzięcia udziału w tej akcji zgłosili się przedstawiciele towarzystw: Resursnyj Centrum Nezałeżnogo Żyttia, Nadija (Nadzieja), Wira i Switło (Wiara i Światło), Promiń żyttia (Promień życia), Dżereło (Źródło), Sozarin.

  Dla zorganizowania tego spotkania są potrzebne znaczne materialno-finansowe środki. Zwracamy się do wszystkich, komu nie jest to obojętne, z prośbą o pomoc i wsparcie, aby również ludzie niepełnosprawni mogli uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

  Maltańska Służba Pomocy

  Lwów, ul. Bohomolca, 8/2

  Tel. (o322) 75-12-00

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.