/ Kontakty / Glowne informacje i kontakty:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Kontakty

Glowne informacje i kontakty
Dla presy


Główne informacje i kontakty

Komentarze odnośnie tej web-strony proszę nadsyłać pod adresem: info@olehkuzo.com

Dla otrzymania bardziej szczegółowych informacji dotyczących wizyty Papieża Jana Pawła II proszę zwrócić się pod adresem: info@papalvisit.org.ua

Aby otrzymać bardziej dokładne informacje o Ukrainie proponujemy te megasayty: Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.