/ Nowości / Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego

Opera „Mojżesz” otrzymała oficjalne błogosławieństwo Papieża. Ta unikalna opera (muzyka Myrosław Skoryk, libretto Bohdan Stelmach) została napisana według poematu I. Franki pod tym samym tytułem. Premiera odbędzie się z okazji przyjazdu Ojca Świętego w Lwowskim Teatrze Opery i Baletu im. Sołomiji Kruszelnićkoji 24-27 czerwca 2001r.


28.05.2001 (20:52) // Religious Information Service of Ukraine

   Opera jest rzeczywiście unikalną, bowiem jest to „pierwsza” opera w trzecim tysiącleciu. Poza tym jest to „pierwsza” opera darczyńcą której jest Ojciec Święty Jan Paweł II. „Pierwsza” opera napisana na Ukrainie od czasu ogłoszenia niepodległości. „Pierwsza” opera, światowa premiera której odbędzie się w Lwowskim Teatrze Opery i Baletu. I na koniec – to „pierwsza” opera, która ma tak ogromne znaczenie religijne i historyczne.

  Po wielu przeróbkach i żmudnej pracy opera ma ambicje zaprezentować wzór ukraińskiej kultury i twórczości. Pan Eder, dyrektor Lwowskiego Teatru Opery i Baletu, podczas rozmowy o operze nie ukrywał swego zachwytu.

  Chociaż Papież Jan Paweł II jest darczyńcą napisanej opery, to uwzględniając stan jego zdrowia i nadzwyczaj bogaty program wizyty we Lwowie, nikt nie może zagwarantować, że Ojciec Święty będzie obecnym na premierze. Niemniej premiera opery odbędzie się na jego cześć i podczas jego wizyty.

  Bardziej dokładne informacje o operze, teatrze i wszystkich aspektach działalności owej placówki kulturalnej we Lwowie można znaleźć na stronach: www.LvivOpera.org.

  Bardziej dokładne informacje o premierze można otrzymać w Lwowskim Teatrze Opery i Baletu albo u głównego sponsora premiery – Pro-W (Ukraina) w Kijowie: tel. (044) 293-2493,

  253-2768; Fax: (044) 253-5201, a także na informacyjnych stronach: www.Pro-W.com albo www.Ukraine-Today.com

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.