/ Nowości / Odbudowa z pomocą świętych:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Odbudowa z pomocą świętych

2 marca 2001r. był zakończony archidiecezjalny proces beatyfikacyjny 27 męczenników Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi podczas ceremonii, która odbyła się w Soborze św. Jura we Lwowie. Dokumenty, świadczące o heroiczności cnót biskupów, księży i osób świeckich zostały przekazane Kongregacji do Spraw Świętych w Rzymie. Oczekuje się, że podczas wizyty Papieża Jana Pawła II na Ukrainie, męczennicy Cerkwi zostaną beatyfikowani.


21.05.2001 (16:18) // RISU
Odbudowa z pomocą świętych

   W obecności około stu przedstawicieli zakonnych zgromadzeń, seminarzystów, księży i osób świeckich odbyła się Msza Św. i obrzęd zapieczętowania dokumentów przygotowanych przez archidiecezjalne postulacyjne biuro. Uroczystościom przewodniczył biskup-penitencjarz Mychaił Sabryha. Msgr. Roberto Sarno, przedstawiciel Kongregacji do Spraw Świętych, nadzorował aby cały proces odbył się zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym. Położywszy rękę na Ewangelię, przełożony (gwardian) Zakonu Ojców Bazylianów Matej Hawryliw złożył przysięgę na to, że przekaże dokumenty do Kongregacji do Spraw Świętych.

  Śpiesząca, do Soboru św. Jura na uroczyszą Mszę Św. z okazji zakończenia archidiecezjalnego procesu, starsza pani popatrzywszy na rusztowania, otaczające kopułę soboru, powiedziała: „Teraz robota pójdzie szybciej, święci męczennicy odbudują naszą cerkiew”

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.