/ Nowości / Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana):
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Ostatnie wiadomości:
• Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej! // 22.06.2001 (14:32)

• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

• Ikona dar dla Papieża // 17.05.2001 (10:02)

• Odbudowa z pomocą świętych // 21.05.2001 (16:18)

• Ikona Bogurodzicy Maryi wędruje przez Ukrainę. // 17.05.2001 (10:01)

• Przygotowania Klubu Ekumenicznego do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:59)

• Lwów w przededniu wizyty // 17.05.2001 (09:58)

• Lwów przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego // 17.05.2001 (09:51)

Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana)

26 kwietnia w Watykanie został ogłoszony tekst listu, który nadesłał Ojciec Święty Jan Paweł II w odpowiedzi na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra Sabodana . W liście mn. innymi Ojciec Święty zaznaczył: „Aby podkreślić pragnienie jedności, szczerze chciałbym spotkać się z Wami, Dostojny Bracie, aby przez braterski uścisk osobiście okazać Wam miłość, jaką żywię do Was i do wszystkich wiernych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi”.


17.05.2001 (10:38) // Religious Information Service of Ukraine

   W swoim liście, przesłanym do Ojca Świętego, Metropolita Wołodymyr Sabodan nalegał na odłożeniu wizyty Papieża na Ukrainę w związku z nierozwiązanymi problemami, dotyczącymi rozwoju Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi na Ukrainie.

  „Osobiście leży mi na sercu sposobność wykorzystania okazji nadesłania Wam , Dostojny Bracie, tego listu, aby poinformować Was, że nareszcie, jako Pasterz Powszechnego Kościoła Katolickiego, po powtórnych zaproszeniach chcę odpowiedzieć na szczere życzenia ukraińskich katolików – bardzo licznych i głęboko zakorzenionych w tym kraju – i spotkać się z nimi aby utwierdzić ich w wierze w Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Boga. /…/ Właśnie w takim nastroju przygotowuję się do tego , aby przybyć jako pielgrzym do umiłowanej i szlachetnej Ukraińskiej Ziemi. Przepełnia mnie poczucie radości na spotkanie z katolickimi braćmi i dziećmi, a także poczucie miłości i ewangelicznego braterstwa do wszystkich w tym Narodzie, którzy wyznają wiarę w Chrystusa i pragną tak samo, jak i my ,głosić w świecie miłość do Boga Ojca, objawioną przez jego Syna Jezusa Chrystusa siłą Ducha Świętego. Przyszłą moją wizytą chcę wyrazić stały i niezmienny stosunek do prawosławnych braci i wolę budowania dróg porozumienia w prawdzie i miłości» – mówi w swoim liście-odpowiedzi Ojciec Święty.

  List Ojca Świętego, datowany 26 marca, osobiście przekazał Metropolicie Wołodymyrowi 7 kwietnia w Peczerskiej Ławrze Kardynał Roberto Tucci, który przybył na Ukrainę w sprawach organizacji przyjazdu Papieża na Ukrainę, zaplanowanego na drugą połowę czerwca 2001r.

  Jestem zadowolony, że w swoim liście Ojciec Święty podkreślił ważność swojej duszpasterskiej wizyty na Ukrainie, - komentuje list Papieża Jana Pawła II do Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra Sabodana dyrektor Instytutu Religii i Społeczeństwa Lwowskiej Teologicznej Akademii pan Myrosław Marynowycz.. Oznacza to, że misja nie będzie gestem ofiary na rzecz wzajemnych tymczasowych układów między Cerkwiami. Chcę wierzyć, że Metropolita Wołodymyr wreszcie zgodzi się na spotkanie z Ojcem Świętym. Nie widzę powodu, aby dwóch biskupów Kościoła Chrystusowego nie mogło się spotkać w przyjaznym dialogu. Wierzę jednak, że Ojcu Świętemu, który jako pielgrzym jedzie do” szlachetnej ukraińskiej ziemi” ziemia ta zgotuje również szlaczetne przyjęcie.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.