/ Карта і розклад / Київ:
ВІЗИТ ПАПИ В УКРАЇНУ    
23-27 червня, 2001 р.    
Карта і розклад

Програма перебування Святішого Отця в Україні
Карта
Зустрiч iз молоддю 26 червня
За маршрутом Святішого Отця
Київ
Львів
Про Україну


Київ. Історична довідка. Сучасний стан

Сучасний Київ - одне з найбільших міст Європи, столиця незалежної держави Україна. Україна - одна з найбільших країн Європи.

Територія: 603,7 тис. кв. км
Населення: 49,7 млн. жителів
Загальна протяжність державного кордону - 7698 км
Територія, що займає м. Київ - 836 кв. км.
Населення Києва - 2,6 млн. городян

Київ - це історичне місто зі славним минулим. Воно виникло як військово-адміністративний осередок на важливому торговельному шляху, що єднав Балтійське та Чорне моря. Офіційно визнано, що місто з'явилося більш як 1500 років тому.

Із IX і до початку XIII ст. Київ - столиця Руси, державного утворення східних слов'ян та русів. Київ мав найпотужніші з-поміж давньоруських міст укріплення. Монументальне будівництво столиці Руси за своїми масштабами не мало рівних. Величні київські храми - Десятинна церква (989-996), Софійський собор (будівництво розпочато у 1037 р.), Успенський собор Києво-Печерської лаври (1073-1078) та інші - стали зразками культових споруд.

Місто було не лише політичною, а й духовною столицею Руси. Незадовго до прийняття християнства цю роль виконував язичницький пантеон на Старокиївській горі, до якого були "зібрані" боги всіх основних східнослов'янських земель. У 988 р. київський князь Володимир запровадив християнство як офіційну релігію. Згодом це сприяло прилученню Руси до культури християнського світу, зростанню її міжнародного престижу.

Бурхливий розвиток Києва спинила татаро-монгольська навала, в результаті якої у 1240 р. місто було пограбоване й зруйноване. Але, незважаючи на нищівні удари по Києву полчищ Батия, життя тривало в історичних його районах (Верхнє місто, Поділ, Печерськ, Клов, район Кирилівського монастиря). Київ зоставався важливим економічним та культурним центром українців.

У XIV ст. розпочинається економічне відродження Києва, водночас відбувається поступова інкорпорація українських земель до Литовської держави - Великого князівства литовського. Із 1362р. Київ під владою Литви.
Під час перебування Києва у складі Литовської держави здійснювалися майже щорічні набіги кримчаків на центральноукраїнські землі. Особливої шкоди Києву завдали татарські набіги 1399 та 1426 років. Тогочасне місто відіграє роль щита, який прикривав внутрішні райони Литви й Польщі від набігів кочівників. Для того, щоб вижити, необхідна була власна специфічна самооборона, якою стала козаччина. Козаки захищали Україну як державу та її столицю, Київ як місто.

У 1470р. Київське князівство перетворюється на воєводство у складі Литовської держави. Місто Київ росте й розвивається як економічний центр України.

У 1494 - 1497рр. Києву було надане Магдебурзьке право, тобто можливість самоврядувати в місті. Цей прогресивний акт сприяв усебічному соціально-економічному розвитку Києва.

За Люблінською унією 1569 р., Литва об'єдналася із Польщею у Річ Посполиту. Відтоді Київ перебуває під владою Польщі.

У 1654 р. Київ увійшов до складу Росії, а з 1708 р. стає центром Київської губернії. У складі Російської імперії Київ перебував до 1917 року.

Під час короткого періоду незалежності 1918-1919 рр. Київ був столицею Української Народної Республіки.
Після утворення СРСР місто Київ - столиця Української СРСР (до того столицею України було місто Харків).
За роки Другої світової війни Київ був повністю зруйнований. Героїчна оборона Києва 1941 року тривала 72 дні. 19 вересня 1941 року німецько-фашистські війська увійшли у місто; 6 листопада 1943 року Київ було звільнено.
За героїзм жителів міста у роки війни, їхній стійкий спротив ворогу та економічний вклад у перемогу місто Київ удостоєне почесного звання "місто - герой", що відображає Закон України "Про столицю України - місто - герой Київ".

Із 1991 р. Київ - столиця незалежної держави України.

Місто Київ є:

Політичним та адміністративним центром України

Місто Київ згідно з Конституцією України входить до складу системи адміністративно-територіального устрою України на рівні Автономної Республіки Крим і областей України як місто, що має спеціальний статус. Це визначає деякі особливості здійснення самоврядування і виконавчої влади. У ньому на одному рівні управління функціонують і органи місцевого самоврядування, і місцеві державні адміністрації, які, згідно з Конституцією України, виконують в місті функції органів виконавчої влади, зокрема забезпечують виконання Києвом столичних функцій.

Економічним центром України

Київ - один з провідних промислових центрів України. Він має потужний економічний потенціал, який дає змогу за рахунок власного виробництва товарів та послуг забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а також експортувати конкурентоспроможну продукцію за кордон.

На території міста функціонує понад 400 великих промислових підприємств, які виробляють близько 4,4% усієї промислової продукції України. У структурі промисловості Києва провідними є такі галузі: машинобудування, металообробна, хімічна, нафтохімічна, харчова, медична, електроенергетика, промисловість будівельних матеріалів.

Культурним, історичним, науково - освітнім центром України

У Києві нараховується 2093 історичних, культурних та архітектурних пам'яток, які дбайливо оберігаються, реставруються і відбудовуються.

Київ набагато більше, ніж інші міста України, насичений закладами науки, освіти, культури та мистецтва.

Місто Київ - одне з найбільших наукових центрів Європи. Тут розташована Національна Академія Наук України і більшість її галузевих інститутів, багато з яких мають всесвітньовідомі наукові школи. Серед них: електрозварювання, порошкова металургія, кібернетика, синтез композиційних матеріалів, лазерні технології; різноманітні галузеві та відомчі науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути й організації, а також провідні вищі навчальні заклади України. Усього 367 організацій Києва займаються науковою діяльністю.

Столиця України має великий культурний потенціал, до складу якого входить 31 музей, 33 театри, значна кількість постійних художніх виставок. Уславлені музеї: Національний музей історії України, Музей українського образотворчого мистецтва, Музей західного і східного мистецтва.

Релігійним центром України

Своєрідність релігійного життя Києва визначається його особливим місцем у системі інших релігійних центрів Східної Європи. Київ - святе місце для всього Східного Православ'я. Адже саме тут у 998 р. відбулося хрещення України-Руси; саме звідси християнство розповсюджувалося в усіх східнослов'янських землях. У Києві на Подолі зведено Соборну Церкву св. Іллі, яка згадується у літописі ще у 944 р. У Києві ж Володимир Святий збудував у 989-996 рр. Десятинну церкву, а Ярослав Мудрий - Софійський собор, який став центром Руської митрополії. В ньому освячували митрополитів та єпископів.

Сьогодні держава і місто надають великої уваги відновленню давніх святинь, розуміючи їхню важливість для українського суспільства. Відреставровано та реконструйовано у первинному вигляді церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Відбудовано у формах давньоруської архітектури церкву Успіння Богородиці Пирогощі 1131-135 рр., яка згадується у знаменитій поемі "Слово о полку Ігоревім" і яка у Середньовіччі була міським собором. Відновлено Михайлівський Золотоверхий собор та Успенський собор Києво-Печерської Лаври ХІ ст.

www.iprinet.kiev.ua/meria/history.htm
www.iprinet.kiev.ua/meria/modern.htm

 Версія для друку

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Українська Греко-Католицька Церква, 2001
Дослідження: Львівська Богословська Академія
Усі права застережені.