/ Cerkiew na Ukrainie / Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Cerkiew na Ukrainie

Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku
Cerkiew Prawosławna na Ukrainie
Kościoły Katolickie na Ukrainie
Czas katakombnej działności Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej
Zarysy historii chrześcijaństwa na Ukrainie
Ukraińscy wyznawcy wiary
Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku


Zwierzchnicy Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi w XX wieku

Wiek XX był bardzo trudnym okresem dla Grecko-Katolickiej Cerkwi. Boża Opatrzność sprawiła, że na jej czele stały w tym czasie wybitne postaci w ukraińskiej historii. Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.