/ Cerkiew na Ukrainie / Ukraińscy wyznawcy wiary:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Cerkiew na Ukrainie

Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku
Cerkiew Prawosławna na Ukrainie
Kościoły Katolickie na Ukrainie
Czas katakombnej działności Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej
Zarysy historii chrześcijaństwa na Ukrainie
Ukraińscy wyznawcy wiary
Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku


Ukraińscy  współtowarzysze w walce o wiarę.

Nowi męczennicy.

Zgodnie z oceną ekspertów w ciągu XXw. na Ukrainie zostało wymordowanych 17 milionów ludzi. Wielu z nich poniosło śmierć za swoją przynależność do wiary chrześcijańskiej. Władza radziecka zlikwidowała działalność Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi, a także  prześladowała wiernych różnych Cerkwi prawosławnych. Ci, którzy nie wyrzekli się swojej wiary, byli prześladowani, zsyłani, katowani i wielu z nich poniosło śmierć męczeńską.

Papież Jan Paweł II podczas ceremonii, która odbyła się 7 maja 2000r w Rzymskim Koloseum,  zwrócił szczególną uwagę na nowych męczenników XX stulecia.

 Zostało powiedziedziane wówczas, że XX wiek:

„okrył cień,… w którym zabłysły wspaniałe światła,… wielu mężczyzn i kobiet,… dało świadectwo swej wierze, cierpiało okrutne prześladowania w więzieniach, wśród i. nieludzkich warunków, niejeden z nich przelał swoją krew za to aby zostać wiernym Chrystusowi, Kościołowi i Ewangelii”.

Społeczność greckokatolicka oczekuje, że podczas wizyty na Ukrainę, Papież beatyfikuje szereg męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę. Należy podkreślić, że  podczas ceremonii, która odbyła się w Soborze katedralnym św. Jura we Lwowie 2 marca 2001r, zostały zakończone prace postulacyjne, zaś zebrane i opieczętowane  dokumenty wysłano do Rzymu. Po rozpatrzeniu w Rzymie dokumentów postulacyjnych oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu.

- 1997 roku synod Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi przedstawił wiernym 18 błogosławionych męczenników. Ten spis zawiera imiona biskupów i księży, którzy byli katowani, cierpieli i ponieśli śmierć za wiarę.

- Instytut historii Kościoła przy Akademii Teologicznej we Lwowie pracuje nad opracowaniem nieznanej historii Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi w podziemiu. Pracownicy tego instytutu przeprowadzają wywiady z tymi, kto doznał prześladowań,  dzięki czemu świat może zapoznać się z ich wspomnieniami.

Ukraińscy święci w historii.

Od początków chrześcijaństwa na ziemiach Ukrainy była głoszona nauka Chrystusa. Oto niektórzy najbardziej znani święci:

  • Według informacji historyków Kościoła starożytnego, apostoł św. Andrzej głosił Ewangelię w Pieczerze (Skicie), który znajdował się tam, gdzie leży obecny ukraiński Półwysep Krymski. Jak głosi legenda, był on i na wzgórzach, na których wyrósł  Kijów.
  • Papież św. Klemens poniósł śmierć męczeńską na Krymie w 101r.
  • Św. Olga, księżna Rusi Kijowskiej, żona św. Włodzimierza, jako pierwsza z władców Rusi Kijowskiej przyjęła chrześcijaństwo, w 955r..
  • Książę św. Włodzimierz. ochrzcił Ruś Kijowską w 988r.
  • Święci Borys i Gleb, meczennicy chrześcijańscy, zginęli z rąk swego brata – księcia Swiatopełka.
  • Św. Antoni Peczerski  w XIw. założył w Kijowie klasztor. On oraz św. Teodozjusz Peczerski uważani są jako założyciele zakonów na Ukrainie.
  • Święty Jozafat(Kuncewicz)  poniósł śmierć męczeńską w 1623 r. za unię Grecko-Katolickiej Cerkwi z Rzymem.
  • Męczennicy Pratulińscy zginęli broniąc swojej cerkwi przed odziałem wojsk carskich w 1874 r.
  • Błogosławiona siostra Jozafata założycielka zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Dziewicy Marii, która  żyła służąc innym aż do swojej niezwykle uciążliwej śmierci w 1919r. Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.