/ Cerkiew na Ukrainie / Kościoły Katolickie na Ukrainie:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Cerkiew na Ukrainie

Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku
Cerkiew Prawosławna na Ukrainie
Kościoły Katolickie na Ukrainie
Czas katakombnej działności Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej
Zarysy historii chrześcijaństwa na Ukrainie
Ukraińscy wyznawcy wiary
Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku


Katolickie Kościoły na Ukrainie

Wszystkie Katolickie Kościoły na Ukrainie znajdują się w pełnej jedności z Papieżem w Rzymie i w jedności między sobą, mimo znacznych różnic dotyczących ich historycznych podłoży, teologicznych i liturgicznych tradycji. Katolickie Kościoły mają własne prawa, są w pełnej widocznej jedności ze Stolicą Apostolską, ale posiadają oddzielne hierarchiczne struktury, liturgiczne życie, kanoniczne prawa, historyczne i kulturowe osobliwości itd.

Katolicy wschodniego obrządku,   znani jako grekokatolicy są spadkobiercami Unii Brzeskiej 1596r, podpisanej przez Stolicę Apostolską i hierarchię Kijowskiej Metropolii. Należą oni do Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi, która była zlikwidowana w czasach stalinowskiego reżymu i siłą przyłączona po II wojnie światowej do Ruskiej Prawosławnej Cerkwi. Niezważając na zakazy i okrutne prześladowania, Cerkiew zachowała swoje struktury hierarchiczne w podziemiu i w diasporze, a w grudniu 1989r. znów była oficjalnie zalegalizowana.

Wiosną 1991r. śp. Myrosław-Iwan kardynał Lubacziwskyj, ówczesny Głowa Cerkwi, wrócił z emigracji do swojej siedziby we Lwowie. Licząca 3317 wspólnot, Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew zajmuje dzisiaj drugie miejsce na Ukrainie wśród religijnych wspólnot. Głową Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi jest Wielce Błogosławiony Lubomyr kardynał Huzar arcybiskup większy

 • 3317  wspólnot
 • 79  klasztorów
 • 1168  zakonnic i zakonników
 • 2777 świątynie
 • 305  świąteń jest w trakcie budowy

Katolicy łacińskiego obrządku, są członkami Rzymsko-Katolickiego Kościoła na Ukrainie, którego hierarchiczne struktury były bardziej rozwinięte w przeszłości na  ukraińskich ziemiach. Po tym, jak te ziemie zostały przyłączone do ZSRR, władze radzieckie zlikwidowały granice diecezji katolickich obrządku łacińskiego, deportując i represjonując znaczną część jej kleru i wiernych. W tym czasie pozostało około stu parafii, które funkcjonowały pod kontrolą państwowej władzy radzieckiej. Od czasu ogłoszenia na Ukrainie niepodległości, odrodziło się życie religijne w dawnych parafiach, powstały też nowe. Głową katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie jest Jego Eminencja Marian kardynał Jaworski arcybiskup, Metropolita Lwowski .

Archidiecezja Rzymsko-Katolickiego Kościoła liczy:

 • 807  wspólnot
 • 50  klasztorów
 • 309  zakonników i zakonnic
 • 431  księży
 • 713  świątynie
 • 74  świątynie są w trakcie budowy

Katolicy obrządku ormiańskiego, należą do Kościoła Katolickiego Ormiańskiego. W 1996r. we Lwowie była zarejestrowana pierwsza (i narazie jedyna) wspólnota Kościoła Katolickiego Ormiańskiego. Przed II wojną światową mieściła się we Lwowie siedziba arcybiskupa Kościoła Katolickiego Ormiańskiego. Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.