PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE

Jego Swiątobliwość Jan Paweł II na zaproszenie Prezydenta Ukrainy, biskupów Ukraińskiego Kościoła Greko-katolickiego oraz Kościoła Rzymsko-katolickiego odwiedza Ukrainę z wizytą duszpasterską w dniach od 23 do27 czerwca 2001.

Głównymi miejscami przebywania Ojca Swiętego będą: stolica Ukrainy – Kijów oraz siedziba Głowy Ukrainskej Cerkwi Grecko-katolickiej J.E. Metropolity Większego kardynala Lubomyra Huzara  i Arcybiskupa Metropoli Rzymsko-katolickiej – Lwów.

Ukraina pod względem powierzchni zajmuje drugie miejsce w Europie. Zamieszkuje ją około 49 milionów ludzi. Należą oni do różnych wyznań religijnych.

W czasie wizyty Papież odda hołd uciemiężonym poprzednich stuleci, beatyfikując męczenników za wiarę Chrystusową.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o modlitwę za duchowe odrodzenie Ukrainy i spełnienie się intencji Ojca Swiętego.


© 2001
Lwowska Akademia Teologiczna.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

 

Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej!

Swieze nowosti czytaj w versji angielskej lub ukrainskej!  Dalej »»


22.06.2001 (14:32) // Religious Information Service of Ukraine

Ostatnie wiadomości:
• Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z osobami niepełnosprawnymi // 28.05.2001 (20:52)

• Badania opinii publicznej odnośnie stosunku Ukraińców do wizyty Papieża Jana Pawła II // 28.05.2001 (20:52)

• 650 księży będzie celebrować wspólnie z Papieżem Mszę Świętą // 28.05.2001 (20:52)

• Premiera opery „Mojżesz” na cześć Ojca Świętego // 28.05.2001 (20:52)

• Ukraińscy męczennicy – strażnicy swojej wiary // 17.05.2001 (10:39)

• Odpowiedź Ojca Świętego na list Metropolity Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Wołodymyra (Sabodana) // 17.05.2001 (10:38)

• Zatwierdzono symbol papieskiej wizyty na Ukrainie // 17.05.2001 (10:05)

• Konkurs piosenki z okazji wizyty Papieża // 21.05.2001 (16:21)

• Caritas Ukrainy pomaga powodzianom // 21.05.2001 (16:20)

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.