/ Goście i media / Dziennikarze:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Goście i media

Informacja dla odwiedzających Ukrainę
Wizy
Dziennikarze
Warte obejrzenia we Lwowie
Szukamy wolontariuszy
Pytania i odpowiedzi dotyczące wizyty Ojca Swietego na Ukrainie


Dziennikarze

Przebieg akredytacji dziennikarzy, przygotowujących reportaże o wizycie Papieża

Akredytacji udziela Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

Dla otrzymania akredytacji dla swoich dziennikarzy, starająca się o nią organizacja powinna nadesłać fax pod adresem:

p. Sergij Borodynkow
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Kijów, Ukraina
http://www.mfa.gov.ua
Fax: (+38044) 212 5048

Prośba o nadanie akredytacji podczas wizyty Papieża Jana Pawła II na Ukrainie w czerwcu 2001r.

Proszę podać spis nazwisk dziennikarzy, dane paszportowe każdego (obywatelstwo)

Proszę obowiązkowo podać adres zwrotny swojej organizacji (Tel./Fax./e-meil./adres pocztowy).

W końcu maja - na początku czerwca Ministerstwo Spraw Zagranicznych skontaktuje się z tymi, którzy podali prośbę o akredytację.

Proszę podać krótką informację (jednym zdaniem) o swojej organizacji, a także zaznaczyć, które wydarzenia szczególnie Państwa interesują i które miasta (Kijów czy Lwów, albo też obydwa).

Można też przesłać kopię listu do ks. Kena Nowakiwśkogo, pozostającego w stałym kontakcie z p. Borodenkowym odnośnie organizacyjnych spraw.

 

Ks. Ken Nowakiwśki
Ul. Konstantyniwśka 22/17 m. 15
04071 Kijów, Ukraina
Tel. (038044) 416 4379
Fax: (038044) 416 6375
e-meil: ken@press.ugcc.org.ua

 

Główne centrum prasowe

Główne centrum prasowe obsługujące wizytę Papieża mieści się we Lwowie:
Ks. Ken Nowakiwśki, kierownik centrum prasowego
ul. Ozarkiewicza, 4,
79016 Lwów, Ukraina
Tel,/Fax: (380322) 97-12-56
e-meil: ken@press.ugcc.org.ua

Biuro we Lwowie

Natalia Kłymowśka
ul. Święcickiego, 17,
79067 Lwów, Ukraina
Tel.: (380322) 981380
Fax: (380322) 76-04-98
e-meil: info@papaivisit.org.ua

Biuro w Kijowie

Andriy Waskovych
Ul. Konstantyniwśka, 22/17 m. 15
04071 Kijów, Ukraina
Tel.(044) 416+4379,
Fax: (044) 416-6375

 

Biuro w Rzymie

Rev. Mark M. Morozowich
Director of Public Relations in Rome
Ukrainian Greek Catholic Church
Piazza Madonna dei Monti, 3
00184 Rome, Italy
Tel.: +39 (06) 474-4068
Fax.: +39 (06) 487-3903
e-meil: ugccpressrome@yahoo.com

 

Adresy oficjalnych centrow prasowych w Kijowie i Lwowie obslugujacych wizyte Ojca Swietego Jana Pawla II na Ukrainie

Centrum prasowe obslugujace wizyte Ojca Swietego w Kijowie :

Palac Mistectwa (Palac Sztuki )"Ukrainskij dim"
ul. Chreszczatyk, 2 (Ewropejska Ploszcza)(Plac Europejski )
Kijow, Ukraina

Tel.: + 38044 228 0006
Fax: + 38044 228 7229

Centrum prasowe obslugujace wizyte Ojca Swietego we Lwowie

Palac Zaliznycznykiw (Palac Kolejarzy)
Ul. Fedkowycza., 54-56
Lwow, Ukraina

Tel. +380322 97 46 00, +380322 97 46 01
Fax: + 380322 35 32 09, +380322 97 46 03

Oficjalna web-strona zawierajaca informacje o wizycie Ojca Swietego Jana Pawla II na Ukrainie: www.papalvisit.org.ua

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, e-mail centrum prasowego: press@mfa.gov.ua


 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.