/ Goście i media / Pytania i odpowiedzi dotyczące wizyty Ojca Swietego na Ukrainie:
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Goście i media

Informacja dla odwiedzających Ukrainę
Wizy
Dziennikarze
Warte obejrzenia we Lwowie
Szukamy wolontariuszy
Pytania i odpowiedzi dotyczące wizyty Ojca Swietego na Ukrainie


Pytania i odpowiedzi dotyczące wizyty Ojca Świętego na Ukrainie.

P. Kiedy odbędzie się wizyta Ojca Świętego na Ukrainie?
O. Ojciec Święty będzie przebywał na Ukrainie w dniach 23-27 czerwca 2001r.

P. Dlaczego Ojciec Święty przyjeżdża na Ukrainę?
O. Papież Jan Paweł II przyjeżdża na zaproszenie Rządu Ukrainy i katolickiej hierarchii Ukrainy. Podczas wizyty Ojciec Święty ma zamiar podtrzymać i utwierdzić w wierze katolików oraz pomóc im w nawiązaniu przyjaznych stosunków z wiernymi innych wyznań na Ukrainie.

P. Jaka jest trasa podróży Ojca Świętego na Ukrainie?
O. Papież Jan Paweł II odwiedzi stolicę Ukrainy Kijów i siedzibę Głowy Grecko-Katolickiej Cerkwi – Lwów, zamieszkały przez liczną wspólnotę katolicką.

P. Jak reprezentowane są Katolickie Kościoły na Ukrainie?
O. Katolickie Kościoły na Ukrainie reprezentują dwa największe Kościoły, a mianowicie: Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka (nazywają ją także Ukraińską Cerkwią Katolicką, a niekiedy Unicką, ostatnia nazwa jest odbierana z negatywną konotacją) i Kościół Rzymsko-Katolicki.

Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew posiada dziewięć archidiecezji i około 6 milionów wiernych na Ukrainie. Cerkiew ta należy do tradycji bizantyjskiej, jak również Cerkiew Prawosławna na Ukrainie. Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew posiada swoją autonomię prawną, ale przebywa w jedności ze Stolicą Apostolską . W 1946r. władze radzieckie oficjalnie zlikwidowały Ukraińską Cerkiew Grecko-Katolicką,  poczym doznała ona okrutnych prześladowań. Jednakże działała w podziemiu aż do 1989r., i wtedy dopiero została oficjalnie zalegalizowana.

Na Ukrainie istnieją także cztery diecezje rzymsko-katolickie oraz jedna nuncjatura apostolska. Ogólna liczba wiernych obrządku łacińskiego na Ukrainie wynosi około 870 tysięcy.

P. Kto jest zwierzchnikiem UkraińskiejCerkwi Grecko-Katolickiej?
O. Zwierzchnikiem Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej jest Władyka Lubomyr Kardynał Huzar, Arcybiskup Większy Lwowa i Kijowsko-Halickiej Metropolii. Władyka urodził się w 1933r.we Lwowie. Lata młodzieńcze spędził w USA. Został wybrany Zwierzchnikiem Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w styczniu 2001r., a w lutym tegoż roku mianowany kardynałem. Tradycyjnie do Zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej Władyki Lubomyra zwracają się „Błażeniszyj” albo „Wasze Błażenstwo", co w sensie dosłownym oznacza „Błogosławiony”

P. Jakie są główne różnice między Ukraińską Cerkwią Grecko-Katolicką i Kościołem Rzymsko-Katolickim?
O. Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka jest jedną z autonomicznych („sui iuris”) Cerkwi Wschodnich, które przebywają w jedności z Kościołem Rzymsko-Katolickim. O ile Cerkiew ta przyjęła chrzest z Bizancjum w X wieku, wobec tego tradycje duchowne, kanoniczne i liturgiczne dzieli z Cerkwiami prawosławnymi. Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew:

  • wybiera własnnych biskupów w granicach swojego terytorium kanonicznego
  • odprawia Msze św. w obrządku bizantyjskim tak samo, jak i wszystkie Cerkwie Prawosławne na Ukrainie
  • różni się od Kościoła Rzymsko-Katolickiego przepisami odnośnie okresów postów
  • posiada inny kalendarz liturgiczny (Juliański)
  • Sakramenty Bierzmowania i Komunii św. udzielane są dzieciom lub dorosłym podczas chrztu
  • nie obowiązuje celibat

P. Ile ludności posiada Ukraina? Jaki procent stanowią katolicy?
O. Według oficjalnych danych z lipca 2000r. ludność Ukrainy wynosi 49 milionów 153027 osób. Z nich 14% - to katolicy.

P. Jak została przedstawiona Prawosławna Cerkiew na Ukrainie? Jakie panują stosunki między Kościołem Prawosławnym i Katolickim na Ukrainie?
O. Około 50% ludności Ukrainy – to wierni Cerkwi prawosławnej. Od czasu II Soboru Watykańskiego stosunek Kościoła katolickiego do Cerkwi prawosławnej jest pozytywny. Kościoł Katolicki uznaje Komunię św., którą jest udzielana w Cerkwi Prawosławnej, zezwala również swoim wiernym w pewnych okolicznościach przyjmować ją i zabrania katolikom nawracania wiernych prawosławnych na katolicyzm (czyli uprawiania tzw. prozelityzmu). Papież Paweł VI uznawał prawosławnych chrześcijan jako tych, którzy przebywają „prawie w doskonałej jedności” z katolikami, a Papież Jan Paweł II wzywa do jedności z chrześcijanami prawosławnymi, aby Kościół mógł znów „oddychać obydwoma płucami” wschodnim i zachodnim. Pierwszy oficjalny międzynarodowy dialog teologiczny między Kościołem prawosławnym i katolickim odbył się w 1980r. A niedawno, w  Emicburgu (stan Mariland, USA) w lipcu 2000r. odbyło się kolejne spotkanie.

Sytuacja religijna na Ukrainie jest dość skomplikowana zwłaszcza ze względu na podział wewnątrz Cerkwi Prawosławnej. Po chrzcie Rusi Kijowskiej w 988r. Kijów został centrum religijnym Słowian wschodnich, ale z czasem prawosławni Ukrainy stali się częścią Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Po uzyskaniu prezez Ukrainę w 1991r. niepodległości wielu chrześcijan prawosławnych wyraziło życzenie, aby Cerkiew na Ukrainie odeszła od jurysdykcji Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej.

W wyniku czego powstały dwie Cerkwie Prawosławne na Ukrainie, które zerwały stosunki z Moskwą. Są to: Ukraińska Cerkwiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego, na czele której stanął Patriarcha Fiłaret (Denysenko), oraz Ukraińska Cerkwiew Prawosławna Autokefaliczna. Natomiast Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego przewodniczy Metropolita Wołodymyr (Sabodan). Uznając tradycje kanoniczne Cerkwi Prawosławnych, Kościoł Katolicki oficjalnie prowadzi dialog tylko z Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego. Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka stara się utrzymywać przyjazne stosunki ze wszystkimi Cerkwiami Prawosławnymi na Ukrainie.

 Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.